تعریف حوله

حوله یک تکه پارچه یا کاغذ جاذب رطوبت و یا مایعات است که برای خشک کردن یا پاک کردن یک بدن یا یک سطح استفاده می شود. حوله ها رطوبت را از طریق تماس مستقیم جذب می کند. حوله به صورت پارچه هایی که شلاله های بیرون زده دارند بافته شده و همین نوع بافت موجب ظرفیت بیشتر نگهداری رطوبت بیشتر میشود.

در خانوارها، انواع حوله های پارچه ای استفاده می شود، از جمله حوله های دستی، حوله های حمام و حوله های آشپزخانه. در این میان حوله های دوختی (پالتویی و ...) از قدمت کمتری برخوردار است. این وسیله اثر مستقیمی در بهداشت مردم جهان دارد. 

{profishop:copyright} 09125768131: مدیر فروش اقای موحدی راد